OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE

Cadrele didactice din Colegiul Tehnic „Carol I” încurajează elevii cu performanțe școlare înalte sau care prezintă interes și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, civic şi în cel sportiv, să participe la diverse concursuri școlare și olimpiade.

Elevii au obținut rezultate deosebite atât la nivel de municipiu, cât și național, la olimpiade și concursuri tehnice, dar și din domeniul Științe. Astfel, elevii noștri s-au remarcat la olimpiada la modulele din Aria curriculară Tehnologii, la concursul la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional, Domeniul Mecanică, Calificarea profesională Mecanic auto, concursul Regional Etwinning „Cercetător în devenire“ și multe altele.

Olimpiada Națională a Sportului Școlar

Alexandru Ana Maria, elevă la clasa a 12-a, a ocupat locul III la campionatul ONSS (Olimpiada Națională a Sportului Școlar), faza pe sector, organizat la Colegiul UCECOM “Spiru Haret” și s-a calificat la faza pe municipiu. Felicitări și mult succes în continuare!

ELEVUL GRECEANU TUDOR-MIHAIL, CLASA A 11-A D, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL, MECANIC AUTO, A OBȚINUT PREMIUL I PE BUCUREȘTI LA CONCURSUL PE MESERII, CALIFICÂNDU-SE LA FAZA NAȚIONALA, UNDE A LUAT PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI.

ELEVUL POLEAC FLORIN-ALEXANDRU, CLASA A 11-A C, A OBȚINUT PREMIUL I LA OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”, CALIFICÂNDU-SE LA FAZA NAȚIONALĂ.

Recunoscând performanța școlară, încurajăm participarea elevilor la olimpiade și concursuri școlare, pe diverse domenii de pregătire. Participarea este deschisă tuturor elevilor, iar rezultatele nu întârzie să apară!

Show Buttons
Hide Buttons