Ziua liceului

ZIUA LICEULUI 10 MAI 2016

Scurt istoric

 
– În anul 1935 ia ființă Școala de fete „Doamna Stanca”.
– În anul 1948 se schimbă denumirea în Școala Comercială nr. 4 cu profil tehnologic.
– În anul 1963 se construiește acuala clădire în care funcționăm și în prezent, din strada Porumbacu nr. 52 și liceul ia denumirea de Liceul Teoretic nr. 25 rezultat prin unirea Școlii Comerciale nr. 4 cu Școala Generală 165, cu profil real umanist.
– În perioada 1977-1978 datorită industrializării, Liceul Teoretic 25 îsi schimbă denumirea în Liceul Industrial ”Tehnometal” patronat de întreprinderea Tehnometal, având profil mecanic și electrotehnic. În acest scop au fost amenajate atelierele din Calea Plevnei nr. 214 pentru specializările lăcătușerie, prelucrări prin așchiere, electrotehnică și sudură. Din anul 1979 se amenajează noi spații în localul din șoseaua Grozăvești nr. 9 (fostă școală generală) cu cămin pentru elevii din provincie, precum și ateliere de instruire practică.
– În anul 1984 sub patronajul Întreprinderii Tehnometal se realizează și colaborarea cu întreprinderea IAUC, Precizia, IFMA, IMSAT, IRA Grivița unde s-a realizat instruirea practică a elevilor de liceu și școală profesională în diverse meserii cum sunt: asamblări ascensoare, electronică, prelucrări prin așchiere, electrician auto, mecanic auto, tinichigiu auto, etc.
După anul 2000 profilul unității școlare se diversifică, apărând noi specializări/calificări/meserii cum ar fi: informatică, optică, protecția mediului, mecatronică, iar nr. elevilor a ajuns la 2000.
-În anul 2003 la propunerea colectivului de profesori se schimbă denumirea în Grupul Școlar ”Doamna Stanca”, preluând vechea denumire interbelică.
-În anul 2010, tot la propunerea colectivului de cadre didactice și cu aprobarea Casei Regale a României, liceul ia numele de Colegiul Tehnic ”Carol I”.
-În anul 2009 localul școlii intră în programul de reabilitare BEI, astfel că în prezent Colegiul Tehnic „Carol I” este unul dintre cele mai bine dotate și mai moderne licee din București.
Liceul nostru are în prezent un plan de școlarizare diversificat: clase de liceu, zi și seral, clase de școală profesională și clase de scoala postliceală. Elevii noștri participă în fiecare an la diverse concursuri, olimpiade, obțin premii importante în domeniul tehnic și sunt implicați alături de profesori în proiecte educaționale, cum sunt: Civitas, Erasmus, Clubul European, Voluntari pentru natură, Un copil fericit-un copil educat etc.
Ne propunem să diversificăm oferta școlară prin introducerea, pe lângă specializările tehnice, a unei clase a V a de gimnaziu și a unei clase de profil teoretic cu specializarea științe ale naturii.

Semnificația zilei de 10 mai

 
Ziua de 10 mai are triplă semnificație pentru țara noastră: Începutul domniei lui Carol I, Independenţa de stat şi încoronarea primului rege al ţării. Din aprilie 2015 ziua de 10 Mai este şi zi sărbătoare naţională, printr-o decizie a Camerei Deputaţilor.
1. Prima semnificaţie a zilei de 10 Mai este legată de momentul sosirii lui Carol de Hohenzollern Sigmaringen în România în anul 1866. În ziua de 8 mai ajunge cu vaporul la Turnu Severin, iar pe 10 Mai 1866 intră în Bucureşti. Începea astfel o domnie de 48 de ani, cea mai lungă din istorie. Este perioada în care 10 Mai intră în conştiinţa românilor drept Ziua Naţională şi Ziua Dinastiei.
2. A doua semnificație: 10 mai 1877, obţinerea independenţei României faţă de Imperiul Otoman Unul din cele mai importante moment ale domniei lui Carol a fost obţinerea Independenţei României faţă de Imperiul Otoman, act care i-a adus un prestigiu uriaş.
3. A treia semnificație: încoronarea Principelul Carol pe 10 mai 1881. Ziua este aceea în care Parlamentul a votat transformarea ţării din principat în regat, iar Principele Carol a fost încoronat rege al României.

LA MULTI ANI!
Succes dragi elevi si profesori!

Calificare sudor
Calificare lacatus
Calificare mecanic auto
Calificare frigotehnist
Calificare tinichhigiu
Show Buttons
Hide Buttons