Colegiul Tehnic Carol I Sala de clasa - fata Laborator informatica Sala de clasa
ȘTIRI ȘI NOUTĂȚI DIN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC "CAROL I"

Colegiul Tehnic "Carol I" aduce la cunștință deschiderea licitației pentru achiziția de 3240 pachete de supliment nutritiv în cadrul proiectului ROSE.


Colegiul Tehnic "Carol I" începe procedura de achiziție a 5 videoproiectoare în cadrul proiectului ROSE în perioada 02.12.2019-10.12.2019. Înscrierea la licitație pentru această achiziție se poate face și pe mail. firmele care intenționează să participe la licitație se vor adresa coordonatorului de proiect pe adresa de mail carolproiectrose@gmail.com


Colegiul Tehnic "Carol I" începe procedura de achiziție a 5 videoproiectoare în cadrul proiectului ROSE în perioada 14.11.2019-25.11.2019. Înscrierea la licitație pentru această achiziție se poate face și pe mail. firmele care intenționează să participe la licitație se vor adresa coordonatorului de proiect pe adresa de mail carolproiectrose@gmail.com


Colegiul Tehnic "Carol I" aduce la cunoștință finalizarea licitației pentru achiziția de multifuncționale în cadrul Proiectului ROSE.


ORAR ACTIVITĂȚI REMEDIALE PROIECT ROSE AN ȘCOLAR 2019-2020

 
 

ANUNȚ
Colegiul Tehnic "Carol I" este beneficiarul unui grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee, derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE în cadrul căruia se vor desfășura activități remediale pentru elevii înscriși în proiect, la disciplinele la care se va susține examenul de bacalaureat. Aceste activități se vor desfășura în școală cu profesori de limba română, matematică și biologie în anul școlar 2019-2020.
Având în vedere acest lucru, Colegiul Tehnic "Carol I" invită profesorii care predau disciplinele respective să se înscrie la aceste activități la secretariatul unității de învățământ.

 
 
 

ANUNȚ
COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" ÎNCEPE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE A 2 IMPRIMANTE MULTIFUNCȚIONALE ÎN CADRUL PROIECTULUI ROSE ÎN PERIOADA 14.10.2019-23.10.2019


 
 

Dragi profesori, părinţi, elevi,
Avem plăcerea de a vă anunța că începând cu 01.09.2019, Colegiul Tehnic "Carol I" va fi partener într-un nou proiect Erasmus+ cu titlul Liberté Citoyenneté Ecologie, 2019-1-FR01-KA229-062168 _5. Proiectul a fost aprobat în cadrul acțiunii KA2 – parteneriate strategice în domeniul școlar – proiecte de schimb interșcolar.
Parteneri ne sunt licee din Franţa, Bulgaria, Italia, Spania.

 
 
 
 
 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2019
CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2019 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE VOR SUSȚINE PROBELE DE BACALAUREAT LA
COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU"
B-DUL. IULIU MANIU, NR.381-391, SECTOR 6, BUCUREȘTI
MIJLOACE DE TRANSPORT
AUTOBUZE: 137, 236
TROLEIBUZ: 62
Candidații vor avea asupra lor actul de identitate și pix de culoare albastră
Examenul începe la ora 9:00, iar accesul elevilor se va face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza actului de identitate
Calendar BAC AUGUST-SEPTEMBRIE 2019
21 august 2019 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
22 august 2019 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
23 august 2019 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
26 august 2019 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
27,28 august 2019 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
29 august 2019 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
30 august, 2 septembrie 2019 - Evaluarea competențelor digitale - proba D
2 - 3 septembrie 2019 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
3 septembrie 2019 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 - 16.00)
3-6 septembrie 2019 - Rezolvarea contestațiilor
7 septembrie 2019 - Afișarea rezultatelor finale

Toate sălile de examen vor fi dotate cu camere funcționale de supraveghere video și audio.
Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.
Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
Candidații care încalcă regulile menționate sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.


GRAFIC DE DESFĂȘURARE A EXAMENELOR PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE
LA CLASELE a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a liceu zi și seral, a XIII-a liceu seral, a IX-a D școala profesională și toate clasele de școală postliceală
An școlar 2018-2019

GRAFIC DE DESFĂȘURARE A EXAMENELOR PENTRU CORIGENȚE
LA CLASELE a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a liceu zi și seral, a XIII-a liceu seral, a IX-a D școala profesională și toate clasele de școală postliceală
An școlar 2018-2019


ANUNȚ
COLEGIUL TEHNIC CAROL I ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ FINALIZAREA LICITAȚIEI PENTRU ACHIZIȚIA DE 2160 PACHETE DE SUPLIMENTE NUTRITIVE ÎN CADRUL PROIECTULUI ROSE


ELEVII PARTICIPANȚI LA SIMULAREA DE BACALAUREAT SE VOR PREZENTA LA ORA 8.00 CU CARTEA DE IDENTITATE ȘI PIX CU PASTĂ ALBASTRĂ ÎN ZILELE DE:
18 martie 2019 Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
20 martie 2019 Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
21 martie 2019 Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării- se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a  

CALENDARUL simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 – 2019


 

REZULTATE PROBA SCRISĂ
Olimpiada la disciplinele/modulele din aria curriculara Tehnologii și Concursul pe meserii (calificarea Mecanic auto)
Faza judeţeană - februarie 2019
Click here


 

ORAR SEMESTRUL II
AN SCOLAR 2018-2019


 

Îndemnați de succesul activităților din cadrul proiectului CPP-PERM (Centrul de Pregătire pentru Performanță-Programare, Electronică,Robotică,Mecanică), desfășurate din anul școlar 2017-2018, deschidem un nou centru de activități în cadrul Colegiului Tehnic "Carol I".
În cadrul activităților propuse, elevii vor putea să descopere succesiv, în grupe de începători și avansați, prin activități în primul rând practice, rezolvând probleme prin proiectarea și programarea unor roboți (de tip LEGO Mindstorm EV3) și a unor dispozitive electronice cu microcontroler (din familia Arduino), sau proiectând obiecte pentru imprimare 3D, sau realizarea pe dispozitive CNC, o altfel de abordare, pragmatică și aplicativă, a programării și elementelor de teorie învățate l școală. 

CARAVANA CINEMATOGRAFICĂ "MAREA UNIRE ȘI ȘCOALA" AJUNGE LA COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" PE 19 NOIEMBRIE 2018, ORA 12. DETALII DESPRE CARAVANĂ ȘI REGULAMENTUL CONCURSULUI PE
http://www.facebook.com/mareauniresiscoala/


 

BACALAUREAT
SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2018
PROBELE SCRISE ȘI EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE SE VOR SUSȚINE LA
LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"
ADRESĂ: STRADA VALEA LUI MIHAI, NR.6, SECTOR 6, BUCUREȘTI
TELEFON: 021.413.29.47
CANDIDAȚII SE VOR PREZENTA CU CARTEA DE IDENTITATE - ORA 8.00


OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019
De ce aș veni la Colegiul Tehnic Carol I?

1.Căutați o unitate școlară aproape de domiciliu, astfel încât drumul până la școală să fie de scurtă durată și sigur?
Noi suntem situați în strada Porumbacu, nr.52, în plin cartier Crângași, înconjurați de blocuri, cu acces ușor din orice punct al cartierului.

2.Căutați o unitate școlară cu un program care să permită folosirea timpului din zi în modul cel mai favorabil pentru copilul dumneavoastră?
La școala noastră, cursurile se vor desfășura în intervalul orar 8,00 - 14,00 , deci în cursul dimineții și, astfel, copiii vor avea timp suficient după amiază pentru alte activități la alegere, pentru odihnă sau recreere, pentru studiu individual și efectuarea temei .

3.Căutați o unitate școlară sigură, în care atât copiii, cât și părinții să se simtă în siguranță?
La școala noastră, o firmă specializată asigură pază și protecție atât pe timpul cursurilor, cât și pe timpul pauzelor. Se intră în incinta școlii pe bază de legitimație, iar profesorul de serviciu pe școală va asigura desfășurarea orelor fără incidente.Toate spațiile sunt supravegheate cu un sistem intern de monitorizare video, iar la intrarea în școală se află un post de pază pe toată durata cursurilor.

4.Căutați performanță dar și un climat liniștit, în care copilul să se simtă sprijinit pe parcursul procesului de învățare?
Avem un corp profesoral foarte bine pregătit profesional și cu experiență la catedră- profesori titulari ai unității școlare, profesori cu gradul I, cu doctorat în diferite specialități - cu tact pedagogic, care pomovează un învățământ centrat pe elev și adaptat nivelului de competențe ale acestora, realizează o formare serioasă și temeinică. De asemenea, suntem implicați în diverse activități extracurriculare, care vor asigura copilului dumneavoastră accesul la diferite și interesante activități ce le vor stimula și le vor folosi imaginația, inteligența și aptitudinile : concursuri școlare și sportive, serbări școlare, sesiuni de referate și comunicări științifice, activități lunare în cadrul Clubului European, corul școlii, trupa de dans modern stradal- break dance, alte activități desfășurate în cadrul proiectelor și programelor desfășurate în școală. Colectivul de cadre didactice al Colegiului Tehnic Carol I, împreună cu echipa managerială îi vor înțelege, îi vor sprijini și le vor fi aproape tinerilor elevi în realizarea speranțelor și ambițiilor. Promovăm valori ca profesionalismul, seriozitatea, cooperarea,respectul, responsabilitatea ce ghidează întreaga activitate în școala noastră, menținem un mediu educațional care asigură elevilor noștri dobândirea unei pregătiri solide , dezvoltarea la potențialului maxim și accesul la o educație de calitate.

5.Căutați o școală modernă în standarde europene?
Avem o bază materială nouă, reabilitată în ultimii 5 ani prin programul BEI și cu sprijinul Primăriei municipiului București, cu mobilier și dotări la standarde europene : table SMART, videoproiectoare, calculatoare în fiecare sală de clasă, conexiune la Internet. Avem laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, cabinete de geografie,matematică, limbi străine ,dar și spații destinate recreerii : sală de festivități, o sală de sport ultramodernă, teren de sport cu suprafață sintetică și îngrădit, pentru utilizare multifuncțională ( fotbal, tenis, baschet ), bibliotecă cu aproximativ 40.000 de volume și sală de lectură sau serviciilor specializate : cabinet medical, cabinet stomatologic, cabinet de consiliere psihopedagogică dotate cu personal de înaltă calificare.

JURNAL DE LICEU

REVISTA COLEGIULUI TEHNIC "CAROL I"

Dragi cititori, oricare ati fi voi, elevi, profesori, parinti, oameni speciali care ne vor onora cu lectura acestei reviste ne bucuram ca sunteti alaturi de noi. Ne dorim ca aceasta publicatie sa fie un jurnal de opinie, un prieten sau un martor tacut la diverse evenimente din viata de licean. Speram sa gasiti curajul de a veni alaturi de noi iar incursiunea in acest stil de viata sa va determine sa faceti parte din familia noastra, incercand impreuna cu noi sa fiti mai buni, mai fericiti, mai motivati.

Colectivul redactiei


“Elevii nostri invata proiectarea asistata de calculator (CAD) prin intermediul unei donatii a progeCAD Professional de catre ProgeCAD - www.progesoft.com"”


Pentru vizualizarea documentelor de tip pdf (Portable Document Format) aveţi nevoie de Adobe Reader sau un alt program similar.
Pentru a descărca gratuit acest program, faceţi click pe imaginea următoare.

   
Show Buttons
Hide Buttons